ارسال آگهی به مخاطب از طریق ایمیل

پایان نامه  

راهنمای ارسال آگهی به ایمیل مخاطب

ارسال آگهی به مخاطب مورد نظر از طریق ایمیل پیام رسا

پیام رسا هرگز ایمیل ها را اسپم نخواهد کرد همچنین ایمیل ها به هیچ وجه به دیگری واگذار نخواهد شد .

در فیلد "ایمیل مخاطب" تنها یک ایمیل را وارد و ارسال نمایید ، چنانچه می خواهید آگهی را به چندین نفر ارسال کنید این عملیات را چندین بار انجام دهید.

آگهی با ایمیل  ads@payamrasa.com  و با نام شما ارسال خواهد شد.