گزارش تخلف

با هر بودجه‌ای تبلیغات هوشمند را تجربه کنید.اگر مالک کسب و کاری هستید برای گسترش فعالیت خود و نزدیک شدن به هدفتان می توانید از خدمات تبلیغاتی پیام رسا استفاده کنید

این بخش برای معرفی تارنماهاي داراي محتواي مجرمانه از سوي مردم در نظر گرفته شده است. كاربران ارجمند می توانند از طریق فرم زیر گزارش خود را نسبت به آگهی متخلف اعلام نمایند.

اعلام گزارش تخلف